Na podstawie Uchwały Nr 102/76 Rady Ministrów z dnia 21 maja 1976 r. w sprawie zmian w organizacji handlu wewnętrznego z dnia 1 lipca 1976 r. wprowadzono gruntowną reorganizację handlu wewnętrznego, a „spółdzielczość społemowska” przejęła cały kompleks żywnościowy m. in. państwową gastronomię.

1 lipca 1976 r. w Warszawie powołano dzielnicowe oddziały spółdzielni spożywców „Społem”, m.in. „Społem” WSS Oddział Śródmieście.

W 1980 r. pod wpływem zmian politycznych i strajków powstały ogromne trudności rynkowe, które miały wpływ na funkcjonowanie gastronomii. W tym czasie rząd zapowiedział radykalne zmiany – reformę systemu ekonomicznego wprowadzającego funkcjonowanie trzech S – samodzielność, samorządność, samofinansowanie.

Nastąpiła ostra krytyka dotychczasowych struktur spółdzielni spożywców „Społem”.
Wśród pracowników i działaczy gastronomii WSS „Społem” Oddziału Śródmieście powstał pomysł powołania samodzielnej spółdzielni gastronomicznej.

Przygotowanie rozpoczęto od utworzenia Związku Zawodowego Pracowników Gastronomii.
13 grudnia 1981 r. wprowadzony stan wojenny przerwał prace przygotowawcze do powołania nowego związku zawodowego oraz do powołania spółdzielni gastronomicznej.

W 1983 r. na bazie Oddziału Śródmieście powołano samodzielną spółdzielnię pod nazwą „Społem” Warszawska Spółdzielnia Spożywców Śródmieście, której zadaniem statutowym było prowadzenie działalności detalicznej, gastronomicznej i usługowej.

Kolejne zmiany polityczne w 1989 r. miały wpływ na powrót pomysłu powołania samodzielnej spółdzielni gastronomicznej. Dzięki staraniom długoletnich działaczy – spółdzielców, ówczesnych członków Rady Nadzorczej „Społem” WSS Śródmieście kontynuowano te działania.

W dniu 27 kwietnia 1989 r. na Zgromadzeniu Przedstawicieli „Społem” WSS Śródmieście przyjęto wniosek, aby do 15 września 1989 r. zwołać Nadzwyczajne Zgromadzenie Przedstawicieli celem powołania samodzielnej spółdzielni gastronomicznej.

Rada Nadzorcza „Społem” WSS Śródmieście powołała Komisję przygotowującą dokumenty do podziału Spółdzielni. Przygotowane materiały przez Komisję dotyczyły wykazu zakładów gastronomicznych oraz podziału:
- pracowników zatrudnionych w WSS Śródmieście,
- pomieszczeń biurowych,
- pomieszczeń magazynowych,
- transportu i brygad remontowo – konserwacyjnych.

W dniu 14 września 1989 r. na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Przedstawicieli „Społem” WSS Śródmieście podjęto Uchwałę nr 1 w sprawie zmian organizacyjnych w „Społem” WSS Śródmieście, na podstawie której dokonano podziału Spółdzielni na dwie samodzielne o nazwie:

1. „Społem” Warszawska Spółdzielnia Spożywców Śródmieście,
2. „Społem” Warszawska Spółdzielnia Gastronomiczna „Centrum”.

Jednocześnie w tym dniu odbyło się Zgromadzenie Przedstawicieli Warszawskiej Spółdzielni Gastronomicznej „Centrum”, na którym uchwalono Statut Spółdzielni i Regulamin Rady Nadzorczej.
Wybrano Radę Nadzorczą liczącą 21 członków, oraz Zarząd Spółdzielni w składzie:

Józef Panek – Prezes Zarządu,
Zofia Dąbek – V-ce Prezes Zarządu ds. Produkcyjno – Handlowych,
Halina Kalinowska – V-ce Prezes Zarządu ds. Ekonomiczno – Finansowo – Księgowych,
Jerzy Kobierecki - V-ce Prezes Zarządu ds. Techniczno – Administracyjnych.

„Społem” Warszawska Spółdzielnia Gastronomiczna „Centrum” zarejestrowana została 14 grudnia 1989 r., a działalność rozpoczęła 1 stycznia 1990 r.

Warszawska Spółdzielnia Gastronomiczna „Centrum” powstała na bazie Oddziału Gastronomii, przejęła 233 zakłady gastronomiczne tj. 155 gastronomii otwartej (w tym 70 zakładów agencyjnych) i 78 gastronomii zamkniętej (bufety i stołówki w zakładach pracy), 4 pomieszczenia biurowe, 6 magazynów, 2 pomieszczenia brygad, 1 samochód osobowy oraz 3 samochody ciężarowe.

Powstała Spółdzielnia zatrudniła 2.690 pracowników i 70 agentów oraz liczyła 1.370 członków.
Swoją działalność oparła na trzech S – samodzielność, samorządność, samofinansowanie.
Z pośród przejętych zakładów gastronomicznych większość stanowiły lokale wynajmowane od Gminy Centrum, ponadto wynajmowaliśmy lokale od Spółdzielni mieszkaniowych i innych właścicieli lokali.

Wśród zakładów były również duże obiekty wybudowane z własnych środków, położone w centrum miasta. Do nich należały bar Gruba Kaśka, Praha, Zodiak oraz kawiarnia Rozdroże, Przy Kurierze, Ulubiona.